Ako moc sú v SEO dôležité typy obsahu

Ako mi pomáha deliť weby na typy obsahu? Ukážeme si aké typy obsahu existujú, z akých rôznych pohľadov môžeme na ne nahliadať a ako s nimi pracovať. Či nám to pomáha pri práci a teda audite, komunikácii, návrhu obsahu, analytike a testovaní.

Místo: Datum: 6.5.2023 Čas: 10:30 - 11:00 Viliam Kanianský